Notícies
 
PROPOSTA DELS INDEPENDENTS D'INCA PER A L'ELABORACIÓ DEL PRIMER PLA ESTRATÈGIC INCA 2016-2027
18/04/2016 Actualitat - Notícies

Els Independents d'Inca volem impulsar la confecció d'un Pla Estratègic que permeti establir les actuacions més adequades a realitzar a la nostra ciutat en els pròxims deu anys, abordant-les d'una manera transversal i incidint en aquells aspectes on les mancances o debilitats són més presents. L'objectiu és dissenyar una ciutat on s'estableixi un equilibri entre l'eficiència econòmica, la inclusió...

 
El nostre programa electoral 2015
17/05/2015 Actualitat - Notícies

1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 - Potenciar l’oficina d’atenció ciutadana.

- Pressupost participatiu (confeccionat amb la participació de les associacions i entitats ciutadanes).

- Facilitar la tramitació dels documents oficials a través de la pàgina WEB de l’Ajuntament.

 Economia:

- Reduir les retribucions destinades als regidors.

...

 
Independents d'Inca presenta a Àngel Garcia com a candidat a les eleccions municipals
17/05/2015 Actualitat - Notícies

Els Independents d'Inca (INDI) hem format una llista de persones preparades que representen tots els sectors productius i professionals de la ciutat, des del comerç fins a la pagesia, passant pel professorat, els joves que ja representen el present i el futur de la societat inquera, i els majors, que ens poden aportar tota la seva experiència i necessitats d'un col·lectiu molt representatiu.

 
ELS INDEPENDENTS D'INCA HAN DESTINAT MÉS DE 54.000 EUROS DELS SEUS SOUS A ENTITATS SOCIALS D'INCA QUE AJUDEN ELS MÉS DESAFAVORITS
17/05/2015 Actualitat - Notícies

Des del primer dia hem estat en contra de les retribucions dels regidors de l'Ajuntament, ja que pensam que no és necessari viure de la política per defensar els interessos dels ciutadans. Per aquest motiu i des de maig de 2011 hem renunciat al sou d'un regidor amb dedicació exclusiva parcial al que podríem optar tal com fan la resta de partits municipals. Això suposa un estalvi a l’Ajuntament d'u...

 
EL MODEL DE RONDA NORD QUE VOLEM ELS INDEPENDENTS D'INCA
17/05/2015 Actualitat - Notícies

Els Independents d'Inca consideram que el model de la Ronda Nord hauria de ser un vial urbà. El projecte que ara s'ha presentat no ho és, el traçat està massa allunyat del nucli urbà. També pensam que havia de suposar una destrucció mínima del territori. En aquest sentit, discrepam del batle quan diu al diari Ultima Hora que el projecte té només 12 metres d'amplària. O bé és un error tipogràfic o ...

 
L'ACTUACIÓ D'INDI FACILITA LES COSES ALS ESTUDIANTS D'ERASMUS... I A LA MAJORIA MUNICIPAL
17/05/2015 Actualitat - Notícies

L'aportació de 4.000 euros procedents dels sous que correspondrien als regidors d'Independents d'Inca farà que més estudiants d'Inca puguin accedir al programa Erasmus. L'Ajuntament d'Inca signava cada any un conveni amb la UIB pel qual destinava 2.000 euros als estudiants que realitzaven un programa Erasmus a l'estranger. Els Independents proposàrem que, si es tracta d'ajudar als estudiants d'Inc...

 
MOCIÓ D'INDI DEMANANT QUE LES EMPRESES I PROFESSIONALS D'INCA SIGUIN CONVIDATS A L'HORA DE FER CONTRATACIONS MENORS
17/05/2015 Actualitat - Notícies

PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS D'INCA PER A LA SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'INCA

El  Grup Municipal Independents d’Inca del’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a la llei 7/1985 de 2 d’abril,reguladora de les bases del Règim local, el Reial Decret 2568/1986 de 29 denovembre i el Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Inca, pres...

 
L'oposició d'Inca sol·licita un ple extraordinari per aturar la privatització de l'aigua
17/05/2015 Actualitat - Notícies

PSIB-PSOEIndependents d'Inca i MÉS per Inca criden a la mobilització ciutadana per evitar que el PP privatitzi aquest servei públicEls grups municipals PSIB-PSOE, Independents d'Inca i MÉS per Inca han sol·licitat la convocatòria d'un ple extraordinari en el qual demanen que es faci efectiva la clàusula per descartar definiti...

 
Veure notícies següents