Actualitat - Notícies
PROPOSTA DELS INDEPENDENTS D'INCA PER A L'ELABORACIÓ DEL PRIMER PLA ESTRATÈGIC INCA 2016-2027
 
Els Independents d'Inca volem impulsar la confecció d'un Pla Estratègic que permeti establir les actuacions més adequades a realitzar a la nostra ciutat en els pròxims deu anys, abordant-les d'una manera transversal i incidint en aquells aspectes on les mancances o debilitats són més presents. L'objectiu és dissenyar una ciutat on s'estableixi un equilibri entre l'eficiència econòmica, la inclusió social, el desenvolupament territorial i la sostenibilitat.

Les línies bàsiques per a l'elaboració del primer Pla Estratègic Inca  (PEI) 2016-2027 són, a grans trets:

1- Conèixer el punt de partida. Com està Inca avui i quines són les seves mancances i també les seves fortaleses.

2-Establir una cronologia d'actuacions, fixant prioritats en funció del pressupost disponible, que malauradament no és il·limitat.

3- Establir una metodologia per a la confecció del pla.

4- Fixar els objectius generals. Entre ells, potenciar el paper d'Inca como a capital de comarca i lloc estratègic per la seva centralitat geogràfica en el conjunt de Mallorca; impulsar la participació ciutadana; augmentar la qualitat de l'espai urbà; apostar per la innovació i el capital humà com a bases del desenvolupament; impulsar el creixement del capital social de la ciutat; enfortir i donar suport al potencial creatiu dels ciutadans; i crear un entorn de seguretat mitjançant la protecció policial.

5- Definir una estratègia partint de cinc eixos clau: Una nova  forma de governar basada en la participació ciutadana; un desenvolupament sostenible que es defineixi per la qualitat urbana, un medi ambient cuidat, desenvolupar la "ciutat intel·ligent", millorar la mobilitat i la seguretat ciutadana; impulsar el desenvolupament econòmic; donar prioritat al benestar de les persones mitjançant la salut i la cohesió social; així com donar suport a la formació, la cultura i l'esport.

Els Independents d'Inca volem que el Pla Estratègic sigui una eina de debat obert a tots els ciutadans i a les entitats i grups que els representen. A més de les idees aportades entre tots, serà necessari fer una tasca d'investigació extensa i ambiciosa, que ens permeti obtenir el "Diagnòstic socioeconòmic de la ciutat", mitjançant un gran nombre d'enquestes i d'anàlisi de dades que ens permetin saber on som ara i quina ciutat volem tenir d'aquí a deu anys.

El document que presentam és fruit d'un debat intern dels Independents d'Inca, partint del coneixement que tenim de la nostra ciutat. Com hem assenyalat, volem que sigui una eina de debat, per això hem recollit les propostes presentades per  tots els partits a les passades eleccions municipals  a Inca.

Pensam que la situació actual, marcada per la crisi i per la manca de transparència durant anys, dos factors que han obligat a les Administracions a realitzar grans canvis, és també una oportunitat per reflexionar i definir què volem fer en endavant, fent als ciutadans protagonistes del seu futur. Dins una societat cada cop més digital, hiperconnectada, pensam que aquest canvi de governança és possible i necessari.

Es tracta, en definitiva, de què l'Ajuntament - tant equip de govern com grups de l'oposició -  així com els ciutadans i els moviments associatius, facem feina de manera coordinada i cap a una mateixa direcció, que no pot ser altra que construir una ciutat millor on tots tenguem cabuda i on tots ens hi poguem sentir còmodes.

Independents d'Inca,
abril de 2016

Fitxers Adjunts
 2016-02-22 DOCUMENT BASE PER LELABORACIO_ DEL PRIMER PLA ESTRATEGIC INCA.pdf
 PROCÉS D’ELABORACIÓ DIAGNOSTIC.pdf
Tornar Comparteix